1. >

Sắp ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 60

Facebook Share

BNEWS.VN Phần lớn các văn bản hướng dẫn Nghị định 60 đã hoàn thành và đang trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành.

Sắp ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 60

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa Phó Chủ tịch UBCKNN phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh/Bnews

Đến thời điểm này, phần lớn các văn bản hướng dẫn Nghị định 60 đã hoàn thành và đang trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành. Thông tin này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại Hội nghị Phổ biến Nghị định 60/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức ngày 30/9 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) luôn được UBCKNN cũng như các cấp, ngành quan tâm nhằm đảm bảo TTCK hoạt động ổn định, công khai, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 60/2015/NĐ-CP).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015 và bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Liên Hoa cho biết thêm, đối với văn bản hướng dẫn, Nghị định đã giao Bộ Tài chính quy định chi tiết một số nội dung mang tính chất kỹ thuật hoặc có thể phải thay đổi để phù hợp với biến động của TTCK.

Trong thời gian qua, UBCKNN đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định; tổ chức lấy ý kiến thành viên thị trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan dưới nhiều hình thức khác nhau như đăng tải trên website, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội thảo; đồng thời, UBCKNN đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo và trình Bộ Tài chính ban hành.

Đến nay, “phần lớn các văn bản hướng dẫn Nghị định đã hoàn thành và đang trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành”, bà Hoa khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch, với những nội dung chi tiết, cụ thể, sau khi có hiệu lực thi hành, Nghị định 60 và các văn bản hướng dẫn góp phần tạo điều kiện để tăng cường giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Cùng với đó, các văn bản này sẽ kiện toàn và thống nhất các quy định nhằm thể chế hóa các cam kết hội nhập quốc tế, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước, hỗ trợ huy động vốn cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế; hỗ trợ thúc đẩy cổ phần hóa; nâng cao vị thế của TTCK Việt Nam nói riêng và vị thế của Việt Nam nói chung trong cộng đồng doanh nghiệp tài chính quốc tế.

Song song với đó, thúc đẩy tái cấu trúc gắn với phát triển của TTCK; thu hẹp thị trường tự do, mở rộng thị trường có quản lý, tăng cường tính công khai, công bằng, minh bạch trên TTCK./.

Đức Duy


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kỳ vọng đạt 10 tỷ USD xuất khẩu rau quả của Việt Nam liệu có thành hiện thực khi mà ngành hàng xuất khẩu này vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản?