Từ khoá:cổ phần hóa

ACV ký hợp đồng chiến lược với Tập đoàn Aeróports de Paris trong tháng 3

Bộ Giao thông Vận tải đang đàm phán với Tập đoàn Aeróports de Paris - nhà đầu tư chiến lược của ACV, dự kiến ký kết các hợp đồng, hoàn tất giao dịch trong tháng 3/2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu VRG đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa

Để ngành cao su phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị VRG cần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn và các công ty con cũng như các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng.

GENCO 1 cổ phần hóa theo lộ trình

Năm nay, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) sẽ hoàn thành tái cơ cấu tài chính và xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa đồng thời thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình Chính phủ phê duyệt.

Tái cấu trúc Vinataba cho kết quả khả quan

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba, khẳng định mặc dù thời gian hoạt động theo cấu trúc nhóm công ty của Vinataba chưa dài nhưng đã đem lại kết quả đầy khả quan.

Cổ phần hóa Tổng Công ty Lương thực miền Nam: Nhà nước giữ 51% vốn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam.

EVN hoàn thiện bộ máy sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu

Năm 2017, EVN phấn đấu tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ.

Rà soát toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa để quyết định việc hoàn thành công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Thay đổi để thích ứng với thị trường

Sau khi chuyển từ mô hình đơn vị sự nghiệp quản lý đường thủy sang doanh nghiệp cổ phần, các doanh nghiệp đường thủy đang gặp phải vấn đề chung là khó khăn hơn trong tìm kiếm công ăn việc làm.

Xây dựng phương án cổ phần hóa VINAFOOD 1

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1).

Phương án sắp xếp DNNN thuộc UBND TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

VIDEO

Kinh tế Việt Nam đã chính thức bước sang năm mới 2017 với dự báo nhiều “gam màu” sáng hơn. Nhiều tín hiệu tốt cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong cải cách môi trường kinh doanh đang tạo thêm động lực mới cho doanh nghiệp và tạo đà cho phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.