1. >

Tiếp tục cắt giảm phí, lệ phí trong nông nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ.

Tiếp tục cắt giảm phí, lệ phí trong nông nghiệp

Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Theo ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, về cải cách thể chế, năm nay Bộ tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội các dự án Luật Thủy lợi, Thủy sản (sửa đổi), các Pháp lệnh giống cây trồng, Giống vật nuôi.

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các văn bản liên quan đến quản lý chuyên ngành: kiểm dịch, cấp phép, kiểm tra chuyên ngành, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, phí, lệ phí…

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các điều kiện, cắt giảm phí, lệ phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

Ông Phạm Văn Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính cho biết, trên cơ sở phản ánh của người dân, doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có những điều chỉnh, rút gọn những vấn đề trong thực hiện phí, lệ phí.

Qua rà soát Danh mục phí, lệ phí lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực thú y đề nghị bãi bỏ 14 mục lệ phí và 21 mục phí; lĩnh vực nông lâm thủy sản đề nghị bãi bỏ 59 danh mục, 554 danh mục phí chuyển sang cơ chế giá, 1 danh mục đề nghị sửa đổi, 136 danh mục tiếp tục thực hiện; bổ sung 30 danh mục phí theo các luật mới ban hành và tổng hợp 18 danh mục phí.

Về danh mục lệ phí: từ 91 danh mục lệ phí xuống còn 36 danh mục lệ phí và tổng hợp thành 5 danh mục lệ phí đề nghị đưa vào khi dự thảo dự án Luật phí, lệ phí.

Ông Nguyễn Sông Thao báo cáo nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2016. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Theo ông Phạm Văn Hưng, cơ chế giá này sẽ được thực hiện theo Luật giá, tạo điều kiện tốt hơn, thông thoáng hơn trong quá trình thực hiện. Bởi phí sẽ phải có các cơ quan quản lý nhà nước, còn giá thực hiện theo cơ chế thị trường.

Cơ quan, doanh nghiệp được nhà nước giao nhiệm vụ có thể tự ban hành cơ chế giá phù hợp. Như vậy sẽ tạo ra sự canh tranh giữa các cơ quan nhà nước và các đơn vị bên ngoài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi thực hiện theo cách này.

Tuy nhiên trong lĩnh vực nông nghiệp, có doanh mục theo cơ chế thị trường, có danh mục thực hiện theo cơ chế nhà nước quản lý một phần. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Luật phí lệ phí đã ban hành, nhiều đơn vị sẽ phải điều chỉnh lại các thông tư trước được thực hiện theo Pháp lệnh giá. Hiện có 7 thông tư liên quan đến phí, lệ phí, những thông tư này sẽ phải sửa đổi hoặc bãi bỏ theo Luật giá, Luật phí, lệ phí, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp..., ông Phạm Văn Hưng cho biết.

Về tình hình xây dựng mã số HS hàng hóa nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải ban hành 32 danh mục, bao gồm 6 danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu và 26 danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện. Hiện Bộ đã ban hành 5 danh mục, 19 danh mục đang trong quá trình hoàn thiện, 8 danh mục không thể ban hành.

Bộ đã thống nhất với Tổng cục Hải quan áp mã HS cho 10 danh mục (3 danh mục cấm xuất nhập khẩu và 7 danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành).

Năm 2015, công tác cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được một số kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và giảm đi bức xúc của dư luận xã hội. tuy nhiên một số nhiệm vụ triển khai chậm, một số đơn vị còn thiếu quyết liệt như xây dựng văn bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Một số trọng tâm công tác còn thiếu sự tập trung chỉ đạo, phối hợp giữa các đơn vị nên kết quả chưa cao, ông Nguyễn Sông Thao cho biết./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.