1. >

Tổng cục Hải quan: Sẽ nhân rộng cơ chế một cửa quốc gia

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia...

Tổng cục Hải quan: Sẽ nhân rộng cơ chế một cửa quốc gia

Năm 2016, Tổng cục Hải quan sẽ nhân rộng cơ chế một cửa quốc gia. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 26/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cho biết năm 2016, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN theo đúng lộ trình. 

Bên cạnh đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách do Quốc hội giao nhằm thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách, đảm bảo một phần quan trọng của ngân sách nhà nước. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái cũng cho biết ngành tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; phối hợp với các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, quản lý thị trường... để trao đổi, cung cấp thông tin và phối kết hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh bắt giữ và xử lý đạt hiệu quả. 

“Tuy nhiên, để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, vấn đề “con người” sẽ quyết định then chốt. Do vậy phải có chiến lược về phát triển nhân lực của Hải quan Việt Nam, trong đó liêm chính hải quan phải được đặc biệt coi trọng”, ông Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh. 

Theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực ngành hải quan theo hướng từng bước đưa vào áp dụng phương pháp quản lý nguồn nhân lực hiện đại thông qua việc phân tích công việc, xây dựng mô tả chức danh công việc chung, bộ tiêu chuẩn năng lực; triển khai xây dựng các hệ thống trợ giúp hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong ngành hải quan. 

Cùng với đó, ngành đổi mới cơ chế quản lý biên chế đảm bảo thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với những chuyên gia giỏi, có cơ chế thu hút, tuyển dụng nhân tài và xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý đối với công chức làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

Đặc biệt, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đảm bảo liêm chính hải quan. Hoàn chỉnh các quy định về kỷ luật, kỷ cương nội bộ với một hệ thống quy định chặt chẽ, định rõ các hành vi, tính chất của từng nhóm hành vi cùng với các biện pháp, hình thức chế tài, xử lý nghiêm khắc tương xứng. Kết hợp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức với thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung quy định về liêm chính hải quan, đồng thời xây dựng kế hoạch từng bước đảm bảo các yếu tố vật chất và tinh thần để thực hiện liêm chính hải quan. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cá nhân về liêm chính hải quan… 

Trong năm 2015, số thu ngân sách nhà nước của Tổng cục Hải quan đạt 261.772 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. Công tác chống buôn lậu bắt giữ xử lý 19.735 vụ (tăng 6,98% so với năm 2014) trị giá hàng hóa ước tính hơn 462 tỷ đồng./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.