48 doanh nghiệp trên HoSE chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới

12:00' - 26/03/2023
BNEWS Trong tuần tới từ ngày 27/3-31/3, có 48 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSe) chốt quyền và 2 doanh nghiệp (TDM, HAH) họp đại hội đồng cổ đông năm 2023.
1. CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Trong khoảng thời gian từ 21-30/4.

2. CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (mã chứng khoán TEG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Trong tháng 4.

3. CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã chứng khoán GIL) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 28/4.

4. CTCP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Trong tháng 4.

5. CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán NHT) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

6. CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 25/4.

7. CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã chứng khoán SKG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

8. CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Trong tháng 4.

9. CTCP Tập đoàn GELEX (mã chứng khoán GEX) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 26/4.

10. CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã chứng khoán TLD) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 25/4.

11. CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Trong tháng 4.

12. CTCP Khoáng sản FECON (mã chứng khoán FCM) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 28/4.

13. CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã chứng khoán LEC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

14. CTCP Nam Việt (mã chứng khoán) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 27/4.

15. CTCP Everpia (mã chứng khoán EVE) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 27/4.

16. Bamboo Capital CTCP (mã chứng khoán BCG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 28/4.

17. CTCP Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 25/4.

18. CTCP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán SC5) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 25/4.

19. CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã chứng khoán ITC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 28/4.

20. CTCP Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán VFG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 26/4.

21. CTCP SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3. 

Ngày họp: 21/4.

22. CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 27/4.

23. CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (mã chứng khoán TTA) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 26/4.

24. CTCP Thủy điện Miền Nam (mã chứng khoán SHP) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 27/4.

25. CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 28/4.

26. CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 27/4.

27. CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã chứng khoán LGL) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 29/4.

28. CTCP Điện Gia Lai (mã chứng khoán GEG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 26/4.

29. CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã chứng khoán DAH) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

30. CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PGD) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

31. CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (mã chứng khoán HVH) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 26/4.

32. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

33. CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau.

34. CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã chứng khoán ACC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 26/4

35. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 25/4.

36. CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (mã chứng khoán MCP) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 27/4

37. CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán TDM) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày họp: 28/3

38. CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã chứng khoán QBS) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 28/4.

39. CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 29/4.

40. Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán TPB) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3. 

Ngày họp: 26/4.

41. CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3. 

Ngày họp: 

42. CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày họp: 29/3

43. CTCP HACISCO (mã chứng khoán HAS) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3. 

Ngày họp: 29/4.

44. CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3. 

Ngày họp: 30/4.

45. CTCP Dược phẩm OPC (mã chứng khoán OPC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3. 

Ngày họp: 27/4.

46. CTCP Phân bón Miền Nam (mã chứng khoán SFG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3. 

Ngày họp: 28/4.

47. CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày họp: 30/3.

48. Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán OCB) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3. 

Ngày họp: 28/4.

49. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3. 

Ngày họp: 26/4.

50. CTCP Nông dược H.A.I (mã chứng khoán HAI) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 3/4. 

Ngày họp: Sẽ thông báo sau./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục