Long Form là dạng bài viết được đầu tư chuyên sâu, chất lượng cao về mặt nội dung, hình ảnh cũng như đồ họa và được trình bày theo một giao diện riêng biệt nhằm tập trung cao nhất cho trải nghiệm đọc của độc giả - Bnews