1. >

6 tháng, khu chế xuất và khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

Facebook Share

BNEWS.VN 6 tháng năm 2019, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của cả nước đã thu hút 674 dự án đầu tư, trong đó 340 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm hơn 50% tổng dự án).

6 tháng, khu chế xuất và khu kinh tế thu hút 8,7 tỷ USD vốn FDI

Khu công nghiệp và khu kinh tế thu hút FDI. Ảnh: Infographics.vn

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Mấy ngày nay ông Trần Văn Dương lo lắng vì hơn 2 tấn mực vẫn còn trữ trên tàu cá. Nhiều lần tìm thương lái thu mua nhưng do giá mua rất thấp nên nếu bán ở thời điểm này, ông sẽ lỗ nặng.

ncif