Bắc Giang trả gần 3,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

18:53' - 30/05/2024
BNEWS Tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng) trên địa bàn tỉnh gần 3,4 tỷ đồng, theo từng lưu vực.

Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND phê duyệt diện tích, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023; kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được năm 2023 và Dự toán chi phí quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2024.

Theo đó, tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng) trên địa bàn tỉnh gần 3,4 tỷ đồng, theo từng lưu vực.

Cụ thể, lưu vực đầu nguồn sông Thương (huyện Yên Thế) gần 2 tỷ đồng (mức chi trả bình quân hơn 366 nghìn đồng/ha). Lưu vực hồ Cấm Sơn (huyện Lục Ngạn) hơn 1 tỷ đồng (mức chi trả bình quân  hơn 117 nghìn đồng/ha). Lưu vực huyện Sơn Động gần 400 triệu đồng (mức chi trả bình quân hơn 132 nghìn đồng/ha).

Quyết định cũng nêu rõ diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2023 là gần 17,2 nghìn ha (đã được quy đổi theo hệ số K) với 5.130 chủ rừng trên địa bàn 22 xã, thị trấn của các huyện Yên Thế, Sơn Động và Lục Ngạn.

Về hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng tổ chức, thực hiện chi trả quả tài khoản ngân hàng. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chi trả bằng tiền mặt.

Bưu điện tỉnh là đơn vị hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh tiếp nhận nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (số tiền thu được của năm 2023) và trực tiếp thanh toán đầy đủ cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn và Yên Thế xong trước ngày 1/6/2024, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thực hiện việc chi trả, quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụ môi trường rừng của những năm tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục