Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

15:42' - 07/05/2020
BNEWS Ngày 7/5, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Quyết định số 2086- QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công đồng chí giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận đồng chí Nguyễn Hồng Diên là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, mang hết năng lực, trí tuệ để cống hiến cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, lần thứ 16 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nỗ lực phấn đấu góp phần đưa Thái Bình phát triển nhanh, từ một tỉnh còn nghèo, có nhiều khó khăn trở thành tỉnh có đà phát triển tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần củng cố tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng.

Những thành tích đạt được là nhờ có sự nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết của các thế hệ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ và cố gắng không ngừng của quân và dân tỉnh Thái Bình. Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ và của các cơ quan Nhà nước, của khối chính quyền, của đồng chí Nguyễn Hồng Diên trên cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và trong một số lĩnh vực xã hội khác. Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như khu vực đang có những biến động, thay đổi nhanh chóng, khó lường. Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung đang phải thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có cả một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng chưa có tiền lệ, với mục tiêu ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng cả về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Ban Tuyên giáo Trung ương cần được tăng cường, bổ sung thêm những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất năng lực có uy tín, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, có triển vọng phát triển và chiều hướng đi lên, nhất là những người hoạt động từ cơ sở như đồng chí Nguyễn Hồng Diên. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đó, Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất cao, quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo tỉnh Thái Bình, khẩn trương tiếp tục hoàn thiện quy trình cán bộ theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho kiện toàn tại chỗ, hoàn thành các thủ tục cần thiết để có lãnh đạo mới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục