Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

15:46' - 22/03/2024
BNEWS Bộ Công Thương vừa đăng tải dự thảo Luật Hoá chất (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Công Thương vừa đăng tải dự thảo Luật Hoá chất (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi góp ý cho văn bản này.

Theo Bộ Công Thương, Luật Hóa chất được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2008. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, tạo lập một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất cho các hoạt động hóa chất trên cả nước.

Tuy nhiên, so với thời điểm ban hành Luật Hóa chất 2007, hệ thống pháp luật hiện nay đã có nhiều thay đổi, nhiều luật mới được ban hành hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, từ năm 2008 đến nay, Việt Nam đã ký kết gia nhập nhiều Hiệp định Thương mại tự do, tham gia thêm vào một số công ước, điều ước quốc tế mới về quản lý hóa chất. Cùng với quá trình thực thi dài, một số quy định trong Luật Hóa chất đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Như vậy, sau 15 năm thi hành, việc sửa đổi Luật Hóa chất là cần thiết, nhằm thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực hóa chất; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; khắc phục một số vướng mắc, bất cập của Luật hiện hành; phù hợp với bối cảnh trong nước, quốc tế hiện nay và các cam kết quốc tế Việt Nam đã tham gia.

Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 23/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật; trong đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì soạn thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), trình Chính phủ trong tháng 6/2024 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8/2024.

Ngay khi có Quyết định phân công nhiệm vụ của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 2/2/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Hóa chất (sửa đổi). Trên cơ sở đó, ngày 12/3/2024, Bộ Công Thương đã chính thức đăng dự thảo Luật Hoá chất (sửa đổi) số 2 trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục