Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01 và 02

11:46' - 17/01/2020
BNEWS Nhiều giải pháp được Bộ Công Thương đề ra nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết định 108/QĐ-BCT ngày 10/1/2020 ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết số 01).
Cùng đó tại Quyết định số 109/QĐ-BCT (ngày 10/1/2020) là Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết số 02).
Quyết định số 108 yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của ngành công thương được Quốc hội và Chính phủ giao năm 2020 cũng như các kịch bản tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành ở mức cao với tất cả các chỉ tiêu được giao. 

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Quyết định 108 cũng nêu rõ 8 nhóm giải pháp sẽ được các đơn vị thuộc ngành công thương tập trung triển khai đồng bộ trong năm 2020. 

Cụ thể là nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh; giải pháp về củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng, cơ cấu ngành, nghề hợp lý, có cơ chế phù hơp thu hút, trọng dụng nhân tài.
Cùng với đó, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đặc biệt, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp.
Trong khi đó, Quyết định số 109/QĐ-BCT nêu rõ năm 2020 phấn đấu cải thiện các thứ bậc trên các bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO),  Liên Hợp Quốc (UN), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động.
Mục tiêu cụ thể là cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số tiếp cận điện năng; nâng xếp hạng chỉ số chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics.
Quyết định 109 nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia/cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý nhà nước.
Ngoài ra, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019. Đồng thời, công khai bảng so sánh điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa. Với các thủ tục hành chính liên quan đến các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện công bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
Việc ban hành hai Chương trình hành động tại Quyết định số 108 và 109/QĐ-BCT là nhằm cụ thể hóa các giải pháp của ngành công thương trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Chính phủ giao cho ngành tại các Nghị quyết số 01 và 02 năm 2020 của Chính phủ, đồng thời thể hiện quyết tâm của ngành trong việc hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục