Cả nước có thể xét nghiệm RealTime-PCR tối đa hơn 46.000.000 mẫu/ngày

14:42' - 20/08/2020
BNEWS Hiện cả nước có 123 cơ sở có khả năng xét nghiệm bằng phương pháp RealTime-PCR với công suất tối đa hơn 46.000.000 mẫu/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tăng cao sau thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng và một số địa phương, Bộ Y tế đã chỉ đạo và thực hiện tăng năng lực xét nghiệm cho toàn bộ ngành y tế.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng từ  23/7/2020 đến 13h ngày 19/8/2020, hệ thống xét nghiệm của ngành y tế đã xét nghiệm 390.490 mẫu (so với 426.718 mẫu được thực hiện từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam vào cuối tháng 1/2020 đến 24/7/2020), chiếm 47,8% tổng số mẫu xét nghiệm từ đầu dịch.

Theo đó, trong tuần đầu tiên hệ thống xét nghiệm của ngành y tế mỗi ngày xét nghiệm 5.500 mẫu. Tuần thứ 2  - trung bình mỗi ngày xét nghiệm 15.500 mẫu, gấp 2,7 lần so với tuần thứ 1. Tuần thứ 3 - mỗi ngày xét nghiệm gần 25.000.000 mẫu, gấp gần 4 lần so với tuần  thứ 1 và gấp 1,6 lần so với tuần thứ 2.
Tính từ 25/7 đến nay, Đà Nẵng xét nghiệm nhiều mẫu nhất (khoảng 86.000.000 mẫu), tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam.
Nếu so sánh với các giai đoạn trước của dịch COVID-19 ở Việt Nam thì có thể thấy công suất xét nghiệm được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn từ 22/1/2020 tới 5/3/2020, hệ thống xét nghiệm của ngành y tế xét nghiệm được 3.094 mẫu, trung bình 70 mẫu/ngày.
Trong giai đoạn từ 6/3/2020 đến 22/4/2020, hệ thống xét nghiệm của ngành y tế xét nghiệm được 182.109 mẫu, trung bình 3.874 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/4/2020 tới 22/7/2020 - xét nghiệm được 237.815 mẫu, trung bình 2631 mẫu/ngày. Trong giai đoạn từ 23/7/2020 đến 13h ngày 19/8/2020 - thực hiện 390.697 mẫu, trung bình 14.470 mẫu/ngày.
Hiện cả nước có 123 cơ sở có khả năng xét nghiệm bằng phương pháp RealTime-PCR với công suất tối đa hơn 46.000.000 mẫu/ngày. Trong số đó 71 phòng xét nghiệm có công suất hơn 36.000.000 mẫu/ngày ở mỗi đơn vị.
Bộ Y tế đã thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm tại 3 khu vực để giúp các địa phương nâng công suất xét nghiệm trong trường hợp cần thiết./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục