Cách xác định chi phí thiết kế dự án nhiều công trình

07:02' - 28/12/2020
BNEWS Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Ông Hoàng Minh Khanh (Ninh Thuận) hỏi, căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD, nếu dự án gồm nhiều công trình (giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi,..) thì định mức tỷ lệ % chi phí tư vấn thiết kế được xác định thế nào? Xác định riêng theo quy mô chi phí xây dựng của từng loại công trình hay theo quy mô chi phí xây dựng chung của tất cả các loại công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt?

Về cách xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung: Trước đây đơn vị ông Khanh đã ký và thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho 1 dự án, hồ sơ đã được nghiệm thu, phê duyệt và dự án đang trong quá trình triển khai thi công.

Đến nay, dự án tiếp tục bổ sung đầu tư thêm hạng mục. Dự án tiến hành lập điều chỉnh dự án (thiết kế cơ sở bổ sung) và thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục bổ sung.

Ông Khanh hỏi, khi xác định chi phí thiết kế cơ sở và chi phí thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung đơn vị ông xác định định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) theo quy mô chi phí xây dựng của riêng hạng mục bổ sung hay xác định theo quy mô giá trị xây dựng của cả dự án sau khi điều chỉnh (gồm hạng mục đã duyệt và hạng mục bổ sung)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định chi phí thiết kế xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí thiết kế xây dựng xác định bằng định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Chi phí thiết kế bổ sung hạng mục, chi phí điều chỉnh thiết kế xác định bằng cách lập dự toán như hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục