1. >

CAV chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

CAV chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh vừa thông báo 12/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV) thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Thời gian thực hiện vào ngày 25/12/2018.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif