Chậm bố trí vốn, trồng rừng ở Cao Bằng đạt tỷ lệ thấp

13:52' - 03/08/2021
BNEWS Năm 2021, tỉnh Cao Bằng đề ra chỉ tiêu trồng 5.120 ha rừng. Tuy nhiên, đến hết tháng 7/2021, địa phương này mới trồng trên 692 ha rừng, chỉ đạt 13,5% so với kế hoạch.

Ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng nhằm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Nguyên nhân chính khiến kết quả trồng rừng của tỉnh Cao Bằng đạt tỷ lệ thấp là do hai phương án trồng cây keo lai với kinh phí là 51,7 tỷ đồng và trồng cây keo gieo từ hạt kinh phí là 21,6 tỷ đồng vẫn chưa được UBND tỉnh Cao Bằng bố trí kinh phí. Việc trồng rừng của các dự án bảo vệ và phát triển rừng trong hai quý đầu năm 2021 chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn tồn từ năm 2020 chuyển sang…

Thêm một nguyên nhân nữa là do dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương cũng chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án này dự kiến trồng mới khoảng 4.980 ha rừng trồng tập trung và 1 triệu cây trồng phân tán; trong đó, năm 2021, trồng mới 1.050 ha…

Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi khai thác rừng trồng đều phải có nghĩa vụ trồng lại rừng.

Đối với việc trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt 2 dự án trồng rừng thay thế tại huyện Trùng Khánh và Thạch An với tổng diện tích 61,34 ha. Hiện nay, các chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra.

Đối với việc trồng cây phân tán, ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đang thực hiện theo kế hoạch của Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; trong đó, năm 2021 trồng 1,3 triệu cây xanh và hiện nay đã trồng được gần 800.000 cây, đạt 58,8% kế hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Truân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng cho biết, để kết quả trồng rừng đạt chỉ tiêu, UBND tỉnh Cao Bằng sớm phê duyệt dự án bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai trồng rừng theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Các sở, ban ngành và UBND huyện, thành phố cần quyết liệt, kêu gọi, lồng ghép các nguồn vốn xã hội hoá để triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn; xem xét, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện trồng rừng.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, trong 692 ha rừng đã trồng thì trồng rừng sau khai thác được hơn 286 ha; trồng rừng thay thế được 25,5 ha; trồng rừng dự án Bảo vệ và phát triển rừng được 36,2 ha; trồng cây phân tán được 340 ha; chương trình khác được 4,54 ha./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục