Chủ trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định

21:51' - 18/02/2020
BNEWS Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 270/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp với quy mô 1.000 ha tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Becamex Bình Định. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 3.333,040 tỷ đồng, gồm vốn góp của nhà đầu tư là 499,956 tỷ đồng, vốn vay là 2.000,042 tỷ đồng và vốn huy động khác là 833,042 tỷ đồng.
Tiến độ thực hiện Dự án không quá 10 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Thời hạn thực hiện Dự án 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu phân kỳ Dự án đầu tư; cụ thể hóa tiến độ triển khai Dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo các giai đoạn của Dự án đầu tư và quy định của pháp luật.

Đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện mức ưu đãi về tiền thuê đất thấp hơn so với mức ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục