CII phấn đấu doanh thu năm 2016 hơn 3.000 tỷ đồng

09:20' - 27/04/2016
BNEWS Trong năm 2016, công ty phấn đấu đạt doanh thu 3.020 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 847 tỷ đồng, chi trả cổ tức theo tỷ lệ 20%.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (CII) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đồng cổ đông CII nhất trí trong năm 2016, công ty phấn đấu đạt doanh thu 3.020 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 847 tỷ đồng, chi trả cổ tức theo tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, CII sẽ tạm thời giảm tỷ lệ sở hữu tại CII B&R xuống 49% trong năm 2016 và tùy tình hình thực tế sẽ tăng lại tỷ lệ sở hữu tại đây lên 51% hoặc cao hơn.

Cổ đông của CII cũng chấp thuận thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu đợt 2 của chương trình ESOP là 1.000.000 cổ phiếu. Trong đó, lần 1 phát hành 6.400 cho cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP dùng để bù đắp vốn, xử lý phần lệch vốn giữa thực góp và vốn trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Lần 2 phát hành 993.600 cp cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP.

Trong năm 2015, CII đã phát hành 1.006.400 cổ phiếu trên tổng số 2.006.400 cổ phiếu ESOP 2015. Tuy nhiên, trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông và hồ sơ báo cáo kết quả phát hành CII không ghi rõ chi tiết mục đích phát hành thêm 6.400 cổ phiếu để bù đắp vốn. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chưa chấp thuận cho CII điều chỉnh 6.400 số lượng cổ phiếu chênh lệch này.

Kết thúc năm tài chính 2015, CII đạt tổng doanh thu 3.094 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 806,3 tỷ đồng, tăng 107,7% so với năm 2014. Hai mảng kinh doanh chính là xây dựng hạ tầng và thu phí giao thông đều tăng trưởng ổn định và tích cực với mức tăng tương ứng 32,3% và 32,5%. Điểm khác biệt trong kết quả kinh doanh của CII trong năm 2015 không đến từ mảng giao thông truyền thống, mà đến từ mảng hạ tầng nước.

Tổng tài sản hiện có của CII đạt trên 15 nghìn tỷ đồng, tăng 67,5% so với năm 2014. Sau 5 năm, tổng tài sản của CII đã tăng với mức kỷ lục, từ trên 6.000 tỷ đồng lên con số hiện nay. Vốn điều lệ đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 33,2% so với năm 2014.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục