Công ty Bảo Minh thông báo về thay đổi niêm yết cổ phiếu

10:25' - 06/10/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI).

Theo đó, lý do thay đổi niêm yết của công ty là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 109.623.985 cổ phiếu và giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) là 1.096.239.850.000 đồng. 

Việc thay đổi niêm yết có hiệu lực từ ngày 30/09. Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết là 18/10/2021.

Đóng cửa phiên giao dịch 5/10, cổ phiếu BMI giao dịch ở mức 41.300 đồng/đơn vị.

Năm 2020, doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.791,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm trước. Lãi sau thuế giảm 6% so với năm ngoái, ở mức 195 tỷ đồng nhưng vẫn vượt 8% kế hoạch năm. Với kết quả này, ĐHĐCĐ Bảo Minh đã chốt phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, cao hơn mức chia năm 2019 là 15%.

Về kế hoạch năm 2021, Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu là 5.025 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 12% sau khi phát hành xong 18,3 triệu cổ phiếu thưởng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục