Đắk Lắk cổ phần hóa 6 công ty TNHH MTV cà phê, cao su

18:35' - 10/05/2017
BNEWS 100% Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh cà phê, cao su trên địa bàn tỉnh đều chuyển sang thực hiện cổ phần hóa, hoặc giải thể đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thu lỗ kéo dài.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, tỉnh Đắk Lắk thực hiện cổ phần hóa 6 Công ty TNHH MTV cà phê, cao su trên địa bàn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.
UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An. Đồng thời, đơn vị đang thực hiện các bước theo trình tự để bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, công ty hoàn tất việc bán cổ phần đến ngày 30/6/2017 theo đúng thời gian quy định.

Các Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pốk, Thắng Lợi, Tháng 10, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh thẩm định giá trị doanh nghiệp và tiến hành các bước tiếp theo để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa theo quy định.

Riêng việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana đang vướng khi xác định giá trị doanh nghiệp là tổng nợ phải trả lớn hơn tổng tài sản hiện có (âm vốn Nhà nước 3,8 tỷ đồng).

Do vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương chuyển đổi việc sắp xếp, đổi mới công ty sang hình thức khác.

Mặt khác, tỉnh Đắk Lắk cũng giải thể 3 Công ty TNHH MTV nông nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài, gồm, Công ty Cà phê- Ca cao Krông Ana, Dray H’Linh và Buôn Ma Thuột.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành thu hồi đất của 3 đơn vị này giao về địa phương quản lý và lập phương án sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch của địa phương, thẩm định giá tài sản, đối chiếu công nợ với số hộ nhận khoán cà phê nhằm tránh tình trạng thất thoát tài sản của Nhà nước . /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục