1. >

Đầu tư Thành Thành Công đã nắm hơn 22% vốn SCR

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công vừa thông báo hoàn tất mua vào tổng cộng hơn 48,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) vào ngày 31/5.

Đầu tư Thành Thành Công đã nắm hơn 22% vốn SCR

Số cổ phần này Thành Thành Công không mua trên sàn mà là lượng cổ phần SCR không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% (24,5 triệu cỏ phiếu) và phát hành riêng lẻ 10% (24,4 triệu cổ phiếu).

Trước giao dịch, Đầu tư Thành Thành Công chỉ nắm gần 21 triệu cp (tỷ lệ 7,82%).

Sau khi mua lượng lớn cổ phiếu trên thì công ty này đã chiếm đến 22,04% vốn SCR, tương đương 69,9 triệu cp.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại trụ sở của Space X tại California, phi hành đoàn của NASA là 4 phi hành gia nằm trong đội ngũ phi hành đoàn gồm 9 người đã được giới thiệu trước giới truyền thông.

ncif