Điện lực Thanh Hóa cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

08:15' - 15/03/2021
BNEWS PC Thanh Hóa đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, mặt khác tập trung đầu tư, phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi…

Năm 2020,trước những khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết bất thường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Vừa thực hiện tốt phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020”, Công ty Điện lực Thanh Hóa (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC) đã nỗ lực cố gắng cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi

Không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện, kết thúc năm 2020, PC Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao; trong đó: điện thương phẩm có mức tăng trưởng cao nhất trong toàn Tổng công ty với mức tăng 19,66%, đạt 5.756,92 triệu kWh (tương ứng tăng 945,72 triệu kWh), vượt chỉ tiêu kế hoạch thương phẩm  kế hoạch 5 năm 2016-2020, với tốc độ bình quân là 13,99%/năm, mức tăng bình quân hàng năm là 621 triệu kWh/năm.

Thành phần công nghiệp xây dựng tăng bình quân 18,56%/năm; thành phần tiêu dùng tăng bình quân 8,86%/năm.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang quản lý 27/27 huyện, thành phố, thị xã có điện đạt 100%; 50/50 phường, 28/28 thị trấn có điện đạt 100%, 481/481 xã có điện lưới Quốc gia đạt 100% và 774.104/780.063 số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt (99,24%).

Trong năm 2020 Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật để cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, mặt khác tập trung đầu tư, phát triển lưới điện tại khu vực nông thôn, miền núi…

Đặc biệt, Công ty đã tích cực đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; phát huy và nâng cao hiệu quả vận hành của Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa trạm biến áp không người trực nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đồng thời, đơn vị cũng tích cực triển khai xây dựng lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, thỏa thuận ký kết với khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương mại; sửa chữa hotline, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử kết hợp hệ thống đo xa, số hóa khách hàng, hợp tác với các đối tác trung gian, các ngân hàng tăng cường thu tiền điện không dùng tiền mặt nhất là trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 kéo dài và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, yêu cầu hạn chế tối đa tập trung nơi đông người.

Ngoài ra, nhận thấy việc nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao từ phía các khách hàng, để góp phần đảm bảo một mặt cho đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mặt khác duy trì ổn định trong công tác vận hành hệ thống lưới điện, công ty tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm …

Trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện đầu tư và hoàn thành 106/126 dự án, chuẩn bị đầu tư năm 2021 đã hoàn thành 24/24 dự án. Hiện nay, lưới điện đã được được nâng cấp mở rộng, xây dựng mới 81,2km đường dây trung thế; 56,6km đường dây hạ thế; 112 trạm biến áp phụ tải, với tổng dung lượng 193.660 kVA; cải tạo khoảng 613,632 km đường dây trung áp và cải tạo 803 trạm biến áp phụ tải; chuyển vận hành cấp điện áp 6,10 kV lên vận hành cấp điện áp 22 kV, 35 kV; xoá bỏ trạm biến áp trung gian; hoàn thành nghiệm thu đóng điện 106 trạm biến áp phụ tải đưa vào khai thác sử dụng trước 30/4/2020 góp phần giảm tổn thất cho các trạm biến áp phụ tải có tổn thất lớn hơn 10% tại 27 Điện lực trực thuộc.

Công ty đã hoàn thành các dự án đa chia đa nối, các dự án cải tạo các trạm biến áp 110 kV theo tiêu chí điều khiển xa theo kế hoạch; cấp điện kịp thời cho các khu công nghiệp:Hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 15/6/2020, cấp điện kịp thời cho nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 vượt tiến độ EVN NPC giao là 30/6/2020; xoá bỏ khách hàng sử điện có điện áp thấp; giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện và đảm bảo an toàn trong vận hành lưới điện.

Công ty phối kết hợp với các ban Quản lý dự án của Tổng Công ty triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của 23 dự án lưới điện 110 kV trên địa bàn; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đóng diện hoàn thiện các xuất tuyến sau trạm biến áp 110 kV Quảng Xương, Tây Thành Phố, Cẩm thuỷ, các xuất tuyến; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh gia 2; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110 kV Xi măng Long Sơn.

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, hàng năm PC Thanh Hóa tổ chức các chương trình ủng hộ từ thiện, hiến máu nhân đạo, tri ân khách hàng sử dụng điện....

Trong năm 2020, đơn vị đã ủng hộ 100 triệu đồng cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, hỗ trợ giảm giá 2 lần khách hàng bị ảnh hưởng với tổng số tiền là 331 tỷ đồng, Đoàn thanh niên đã vận động hơn 450 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; xây dựng 01 công trình thắp sáng đường quê tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường mầm non tại địa bàn trên...

Vượt qua thách thức mới

Năm 2021 được dự báo là năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình bệnh dịch trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang diễn biến rất phức tạp; đà hồi phục kinh tế trong nước chưa thể hiện rõ ràng, rất khó khăn trong việc dự báo các kịch bản tăng trưởng phụ tải.

Bên cạnh đó, việc quản lý vận hành lưới điện cần được nâng cao hơn nữa về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao, lưới điện chưa đáp ứng N-1; giảm tình trạng đầy, quá tải cục bộ các đường dây và trạm biến áp, giảm số vụ sự cố trong đó do tài sản khách hàng và hành lang lưới điện, vận hành linh hoạt hệ thống lưới điện là những đòi hỏi cần phải quan tâm đẩy mạnh.

Năm 2021, PC Thanh Hóa đặt kế hoạch đạt điện thương phẩm trên 6,1 tỷ kWh, tăng trưởng 6,4% so với năm 2020; tổn thất điện năng phấn đấu nhỏ hơn 5,15%; đảm bảo cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt trên 95% và tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt trên 80%; tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 52,83% về số khách hàng và đạt trên 90% về doanh thu; chỉ số tiếp cận điện năng nhỏ hơn 5 ngày; cải tạo và chuyển đổi toàn bộ các trạm biến áp 110 kV còn lại chuyển sang không người trực; các trạm biến áp 110 kV đóng điện mới xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trạm biến áp không người trực; hoàn thành 100% lắp đặt đo đếm điện tử đo xa các trạm biến áp công cộng, chuyên dùng; thi công đóng điện toàn bộ các dự án trong kế hoạch giao; đảm bảo an toàn hệ số tài chính theo quy định.

Trước yêu cầu đặt ra, ngay từ đầu năm 2021, công ty đã ban hành chỉ thị triển khai kế hoạch, trong đó tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, trang thiết bị; hoàn thành đạt và vượt mọi chỉ tiêu EVNNPC giao, đặc biệt là các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng và tăng cường lắp đặt công tơ điện tử; lập kế hoạch triển khai chi tiết, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng tổ, đội, từng cá nhân, định kỳ hàng tháng kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục