Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu không bị giới hạn về thời gian vay ngoại tệ

19:59' - 09/12/2015
BNEWS Theo thông tư số 24/2015/TT-NHNN, việc cho vay bằng ngoại tệ với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ không bị ràng buộc về thời gian kể từ ngày thông tư có hiệu lực.
Việc cho vay bằng ngoại tệ với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ không bị ràng buộc về thời gian. Ảnh: Huy Hùng-TTXVN

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 24/2015/TT-NHNN (Thông tư 24) ngày 8/12/2015 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Thông tư này thay thế Thông tư 43/2014/TT-NHNN (Thông tư 43) quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Điểm mới của Thông tư 24 là quy định tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không đủ nguồn ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ.

Trong khi đó, Thông tư 43 nêu rõ, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2015 để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Thời hạn thực hiện việc cho vay này là đến hết ngày 31/12/2015.

Như vậy, so với quy định cũ, việc cho vay bằng ngoại tệ với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu sẽ không bị ràng buộc về thời gian kể từ ngày thông tư có hiệu lực.

Ngoài ra, Thông tư mới cũng quy định, cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Khi được tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng theo hình thức giao ngay (spot), trừ trường hợp quy định đồng tiền thanh toán phải bằng ngoại tệ. Quy định này thực hiện đến hết ngày 31/3/2016.

Trong khi đó, Thông tư 43 quy định việc cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu được thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục