Đổi căn cước công dân gắn chip sau 1/7 có được giữ CMND cũ, căn cước công dân mã vạch?

11:32' - 22/06/2021
BNEWS Ngày 15/5/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021 - ngày Thông tư này có hiệu lực, mọi chứng minh nhân dân cũ, Căn cước công dân mã vạch sẽ được thu hồi khi người dân làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước công dân gắn chip, thay vì cắt góc và được trả lại cho người dân như trước đây.

Cũng theo Thông tư này, mã QR code trên thẻ căn cước công dân có lưu thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục