Duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG

08:54' - 23/09/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông tin sẽ tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu YEG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của công ty.

Trước đó, ngày 5/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển cổ phiếu cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

Đến ngày 20/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là -196,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2021 là -184,08 tỷ đồng.

Trong trường hợp lỗ kéo dài hết năm 2021, cổ phiếu YEG sẽ phải xuống giao dịch tại sàn UPCoM trong thời gian tới. 

Chỉ trong nửa đầu năm nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã bán vốn tại 5 công ty con. Tại thời điểm 30/6, công ty còn sở hữu 18 công ty con và 6 công ty liên kết.

Đóng cửa phiên 22/9, cổ phiêu YEG đứng giá 16.150 đồng/đơn vị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục