Fecon báo lãi quý IV/2019 giảm 41%

08:40' - 07/02/2020
BNEWS Công ty cổ phần Fecon (FCN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, lên 1.255 tỷ đồng.

Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 9,5%, đạt 186 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 14,9% xuống còn 14,8%.
Doanh thu tài chính giảm mạnh hơn chi phí khiến hoạt động tài chính lỗ 13 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, lên 43 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn lỗ 39 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản cố định. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 41%, còn 72,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 437 đồng.
Năm 2019, doanh thu đạt 3.060,5 tỷ đồng, tăng 8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 217 tỷ đồng, giảm 12%. Như vậy, công ty vượt 7,5% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 88% kế hoạch lợi nhuận.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục