1. >

Fecon chốt quyền chi trả cổ tức tỷ lệ 10%

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo về ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Fecon nhằm chi trả cổ tức 2017.

Fecon chốt quyền chi trả cổ tức tỷ lệ 10%

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo 12/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Fecon (FCN) nhằm chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 10%.

Cụ thể, Fecon sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% vào ngày 24/10, ước tính, công ty sẽ cần chi gần 90 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Bên cạnh đó, Fecon sẽ phát hành gần 4,5 triệu cp trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cp sẽ được nhận 5 cp mới).

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngay sau khi giết mổ, thịt lợn được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC, sau đó mới được đem đi pha lọc

ncif