FPT: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

09:52' - 28/03/2016
BNEWS Công ty Cổ phần FPT vừa công bố về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT.
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi nhân viên loại 3
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là 397.531.640 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 397.449.264 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ: 82.376 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.986.829 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.868.290.000 đồng
Tỷ lệ phát hành: 0,5%
Nguồn vốn: Không có
Hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày phát hành
Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục