Gần 100% số xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới

15:53' - 02/12/2020
BNEWS Bộ Xây dựng cho biết, tính đến thời điểm hiện nay có 99,7% số xã trên cả nước đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.
Hiện nhiều địa phương đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, triển khai rà soát lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo đến hết năm 2020 có 100% số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Xây dựng được giao chủ trì hướng dẫn quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới và quy hoạch xã nông thôn mới bổ sung thêm nội dung đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị. 

Theo đó, Bộ Xây dựng đã chủ động và phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nông thôn mới; ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chuẩn phục vụ việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn.
Cùng đó, ngành còn xây dựng sổ tay hướng dẫn quy hoạch nông thôn mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ địa phương và tổ chức, cá nhân tư vấn trong việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2015 – 2020 với những nội dung thi đua thiết thực bám sát chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu cụ thể Bộ Xây dựng đặt ra là phấn đấu đến năm 2020 đạt yêu cầu về quy hoạch và thực hiện quy hoạch trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.
Ngay từ khi thực hiện thí điểm, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn và giao đơn vị chuyên môn tổ chức 11 nhóm công tác về 11 xã thí điểm, phối hợp với các địa phương tiến hành lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới mà Chính phủ đã ban hành.
Đồ án quy hoạch chung xây dựng của 11 xã thí điểm đã thực sự tác động vào tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Đây chính là cơ sở để địa phương lập các đề án, dự án, huy động nguồn lực xã hội vào xây dựng nông thôn mới một cách sát thực tế nhất.
Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ hoàn thành lập quy hoạch xây dựng nông thông mới đã đạt kết quả cao, số xã có quy hoạch đã tăng từ 23,1% năm 2009 lên 83,5% vào năm 2013 và đến hết năm 2018 đã đạt 98,4%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục