Gần 47% doanh nghiệp chế biến, chế tạo dự báo sản xuất tăng

17:23' - 04/02/2020
BNEWS Tổng cục Thống kê cho biết, quý I/2020, có 84,8% doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo sản xuất tăng và giữ ổn định.

Trong đó, có 46,9% doanh nghiệp dự báo tăng và 37,9% doanh nghiệp giữ ổn định so với quý IV/2019; trong khi chỉ có 15,2% doanh nghiệp dự báo sản xuất giảm.

Công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường có mức tăng cao, giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa: TTXVN

Cùng với xu hướng tăng ở quý I/2020, có 89,3% doanh nghiệp lạc quan cho rằng 6 tháng đầu năm 2020 sản xuất tăng và giữ ổn định so với 6 tháng cuối năm 2019; trong đó, 55,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 34% giữ nguyên.
Theo loại hình doanh nghiệp, quý I/2020, khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về sản xuất khả quan nhất với 87,9% dự báo tăng và giữ ổn định so với quý IV/2019; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp nhà nước với 85,2% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 83,5% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định.
Có 91,5% doanh nghiệp khu vực doanh nghiệp FDI dự báo 6 tháng đầu năm 2020 tăng và giữ ổn định so với 6 tháng cuối năm 2019, trong khi đó ở khu vực doanh nghiệp nhà nước là 89,9%, thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với 88,4%.
Tổng cục Thống kê cũng cho biết, các ngành có dự báo khả quan về sản xuất quý I/2020 tăng so với quý IV/2019, cao nhất là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 59,5%; tiếp đến là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 56,5%; sản xuất, chế biến thực phẩm 51,4%...
Về đơn đặt hàng, tỷ lệ các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới khả quan ở quý I/2020 so với quý IV/2019 với 85,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định (44,1% doanh nghiệp dự báo tăng và 41,6% giữ ổn định), có 14,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới giảm.
Số lượng đơn đặt hàng mới được dự báo khả quan hơn ở 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng cuối năm 2019 với 90,1% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định (52% doanh nghiệp lạc quan cho rằng tăng và 38,1% giữ nguyên).
Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý I/2020 khả quan hơn với 86,6% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý IV/2019 (số doanh nghiệp dự báo tăng là 37,8% và 48,8% doanh nghiệp giữ ổn định), có 13,4% doanh nghiệp dự báo giảm.

Có 91,5% doanh nghiệp lạc quan cho rằng 6 tháng đầu năm 2020 tăng và giữ ổn định so với 6 tháng cuối năm 2019.
Tổng cục Thống kê cho biết, điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bao gồm 6.500 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng số doanh nghiệp thực tế trả lời trong kỳ điều tra quý IV/2019 đạt 90%.
Những thông tin chủ yếu thu thập từ các doanh nghiệp phản ánh xu hướng sản xuất kinh doanh ngành chế biến, chế tạo về các mặt: đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh; khối lượng sản xuất; biến động về số lượng đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng xuất khẩu mới; tồn kho thành phẩm; tồn kho nguyên vật liệu; chi phí sản xuất; giá bán bình quân của một sản phẩm; biến động về quy mô lao động; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục