GAS chốt danh sách ngày 11/4 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

09:38' - 29/03/2017
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo 11/4/2017 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, với tỷ lệ 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
Trước đó, ngày 13/1/2017, GAS đã thực hiện tam ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 23%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng).
Năm 2016, GAS đạt 59.209 tỷ đồng doanh thu thuần – giảm 8% và lợi nhuận sau thuế đạt 7.237 tỷ đồng – giảm 18% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 7.075 tỷ đồng.

Như vậy, GAS hoàn thành vượt 39% kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục