Gia hạn thời gian thi công có phải điều chỉnh kế hoạch chọn nhà thầu?

06:00' - 20/12/2020
BNEWS Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh.

Cơ quan ông Văn Minh Quân (Đắk Nông) thực hiện một công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Cơ quan ông đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Tuy nhiên do vướng mặt bằng nên phải kéo dài thời gian thi công.

Ông Quân đã trình người quyết định đầu tư xin gia hạn thời gian thi công và đã có văn bản đồng ý. Ông hỏi, ông có phải trình người quyết định đầu tư điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 6 và Khoản 7 Điều 67 Luật Đấu thầu quy định tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:

- Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng;

- Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo đó, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định nêu trên mà không phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục