Giao dịch chứng khoán phái sinh giảm mạnh trong tháng 9

16:28' - 07/10/2020
BNEWS Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong tháng 9 giảm 27,22% so với tháng trước.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng giao dịch bình quân Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong tháng 9 đạt 135.483 hợp đồng, giảm 27,22% so với tháng trước; trong đó, phiên có khối lượng giao dịch bình quân cao nhất đạt 225.177 hợp đồng vào ngày 9/9/2020, giảm 15,4% so với mức cao nhất trong tháng 8/2020.   

Khối lượng Hợp đồng mở (OI) tăng 4,31% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9, OI đạt 34.499 hợp đồng. Mức OI cao nhất trong tháng 9 tại ngày 10/9, đạt 34.659 hợp đồng.   

Trong tháng 9 không có hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 30/9/2020 là 0 hợp đồng. 

Về giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng từ 83,79% trong tháng trước lên 84,13% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước giảm từ mức 15,46% xuống 15,05% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,77%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 0,58% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 145.797 tài khoản, tăng 5,4% so với tháng trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục