Hải Phòng thông qua 12 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

15:42' - 18/04/2023
BNEWS HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, quyết định, biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 18/4, Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét, quyết định, biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

 
Kỳ họp đã nghe các Tờ trình của UBND thành phố, Báo cáo thẩm tra về các nội dung do UBND thành phố trình... Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập đề nghị, các đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tính cần thiết, hiệu quả, sự phù hợp thực tiễn và cân nhắc thật kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn đối với từng nội dung trình tại kỳ họp, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, nhân dân thành phố.

Các cơ quan tham mưu của HĐND và UBND thành phố tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia của đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết với chất lượng cao nhất để HĐND thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phát biểu ý kiến, thể hiện sự nhất trí với nội dung UBND thành phố Hải Phòng trình tại kỳ họp, đồng thời quan tâm đến những vấn đề như: Đảm bảo việc bố trí người dân tại chung cư cũ Vạn Mỹ đến nơi ở mới trong năm 2025; Dự án cải tạo hè, đường 16 tuyến đường nội đô thành phố; việc tổ chức tái định cư phục vụ Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực Bến xe Lạc Long cũ; việc ban hành Kế hoạch sử dụng đất còn chậm; việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023 trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng; nhiều nhiệm vụ phát sinh về chi ngân sách cần trình HĐND thành phố...

Trong phần thảo luận, Giám đốc các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng đã phát biểu giải trình bổ sung về các vấn đề đại biểu HĐND thành phố quan tâm.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ; quyết định chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực Bến xe Lạc Long cũ; quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố; điều chỉnh, bổ sung (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; thông qua hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố năm 2023...

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập nhấn mạnh, những nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thành những cơ chế, chính sách cụ thể; làm căn cứ để UBND thành phố, các cấp, ngành triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng tính chất cấp thiết của các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng các nội dung Nghị quyết của HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đề nghị./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục