Hỗ trợ lai tạo giống nhập ngoại cho đàn gia súc

08:37' - 24/10/2020
BNEWS Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao trên địa bàn năm 2021.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ 100% giá trị sản xuất liều tinh lợn ngoại phục vụ thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái với số lượng dự kiến khoảng 125.000 liều. Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng chăm sóc đàn lợn đực giống đang nuôi tại Trung tâm Giống nông nghiệp theo quy trình kỹ thuật, chọn lọc và bổ sung những con giống tốt, đảm bảo chất lượng; sử dụng các giống lợn có năng suất cao hiện nay như Landrace, Duroc, Pidu, Maxter16, Pi75, Du75... lai tạo với đàn lợn nái để tạo ra đàn lợn thương phẩm cho năng suất, chất lượng thịt cao.
Tương tự, tỉnh cũng hỗ trợ 100% kinh phí mua tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao và các vật tư kèm theo phục vụ việc thụ tinh nhân tạo cho đàn bò của đại phương với số lượng dự kiến khoảng 42.600 liều. Đối với giống bò thịt, tỉnh sử dụng tinh bò nhập ngoại để cải tạo nâng cao tầm vóc, tỷ lệ máu ngoại nhằm tạo ra đàn bò cái nền có chất lượng làm cơ sở lai tạo với các giống bò chuyên thịt cao sản B.B.B, Droughtmaster, Red Angus...
Đối với giống bò sữa, Vĩnh Phúc sử dụng tinh bò sữa cao sản nhập ngoại giống Holstein Friesian (HF), năng suất sữa từ 12.000 lít/chu kỳ trở lên, tạo ra đàn bê lai có chất lượng cao, tạo ra nguồn giống tại chỗ, thay thế và tăng quy mô đàn bò sữa của tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng của tỉnh chọn lọc giống lợn Landrace, Yorkshire có khối lượng trưởng thành con đực 250 - 300 kg; giống Duroc, Pietran và các giống lai khác, khối lượng trưởng thành con đực từ 250 - 350 kg... Các giống bò có khối lượng trưởng thành lớn, với bò đực từ 700 - 1.000 kg, bò cái từ 450 - 600 kg, thích nghi với các điều kiện chăn nuôi, chăm sóc ở địa bàn Vĩnh Phúc...
Vĩnh Phúc sẽ bình tuyển đàn bò cái nền để chọn lọc đàn bò cái sinh sản đủ tiêu chuẩn lai tạo với các giống bò thịt cao sản. Sử dụng tinh bò giống Brahman từ nguồn nhập ngoại, thụ tinh nhân tạo cho bò cái nền lai, tạo ra bò lai.

Sử dụng tinh bò chuyên thịt Droughtmaster, Red Angus, B.B.B từ nguồn nhập ngoại, thụ tinh nhân tạo cho bò cái nền lai để tạo ra đàn bò thương phẩm chuyên thịt chất lượng cao. Sử dụng tinh bò sữa cao sản từ nguồn nhập ngoại giống Holstein Friesian (HF) có năng suất đạt từ 12.000 lít sữa/bò/chu kỳ trở lên, phối giống cho đàn bò cái nền sữa đảm bảo chất lượng.
Kinh phí thực hiện chăn nuôi lai tạo giống nhập ngoại cho đàn gia súc năm 2021 là hơn 20 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 12,7 tỷ đồng, số còn lại do người chăn nuôi đóng góp.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục