Hơn 200 đơn vị thanh toán tự động khoản chi dịch vụ qua Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

17:11' - 22/09/2023
BNEWS Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2023 có 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ qua Kho bạc Nhà nước;

Để đẩy mạnh triển khai diện rộng thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, hạ tầng truyền thông, bố trí nguồn lực để thực hiện quản trị vận hành hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả cao.

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2023 có 100% đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ qua Kho bạc Nhà nước; hướng đến mục tiêu Kho bạc Nhà nước trở thành kho bạc 3 không “Không giao dịch bằng tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy”.       
Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến nay toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 212 đơn vị sử dụng ngân sách triển khai thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông qua Kho bạc Nhà nước.

 

Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang cho biết, việc thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ giúp gia tăng tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cụ thể, trước khi triển khai chương trình này, hàng tháng các đơn vị sử dụng ngân sách phải lập các chứng từ gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông. Nhưng từ khi thực hiện ủy quyền thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ này cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch, hàng tháng các đơn vị không phải gửi chứng từ thanh toán đối với các khoản chi này qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. 
Cùng với đó, công chức Kho bạc Nhà nước tiết kiệm được thời gian xử lý công việc, giảm áp lực trong xử lý chứng từ thanh toán. Khi thực hiện thanh toán tự động, mọi vấn đề liên quan đến quá trình thanh toán đều được cụ thể, rõ ràng, minh bạch.

Đơn vị sử dụng ngân sách khi thực hiện quy trình này chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước để đăng ký hồ sơ ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước thanh toán các khoản chi dịch vụ; tra cứu hóa đơn sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp; tra cứu thông báo của Kho bạc Nhà nước …
Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang khẳng định, việc triển khai chương trình trên đã góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đối số; tiết kiệm chi phí trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục