Hơn 41 triệu cổ phiếu Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp niêm yết trên HOSE

14:37' - 10/08/2020
BNEWS Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cố vốn điều lệ 415 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 41,5 triệu cổ phiếu.

 

Theo tin từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), cơ quan này vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Cụ thể, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cố vốn điều lệ 415 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 41,5 triệu cổ phiếu. 

Quyết định thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 thông qua ngày 24/6/2020.

Công ty Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên hoạt động từ năm 2014. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty chỉ đạt hơn 74% so với kế hoạch nhưng vẫn tăng nhẹ 2,15% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt mức hơn 88 tỷ năm 2019, tăng 9,14% so với năm trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục