Hợp tác công – tư đưa nước sạch về nông thôn

18:39' - 27/11/2015
BNEWS Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 phấn đấu 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã cải thiện môi trường nông thôn. Ảnh: TTXVN

Hiện cả nước đã có 86% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đây là kết quả tổng kết hoạt động hỗ trợ Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức ngày 27/11, tại Hà Nội.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 đã huy động nguồn lực đạt gần 38.000 tỷ đồng; trong đó, chủ yếu là nguồn vốn tín dụng ưu đãi và viện trợ quốc tế.

Chương trình đã giúp thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về sử dụng nước sạch, qua đó góp phần cải thiện môi trường nông thôn. Đồng thời, đa dạng hóa các nguồn lực và huy động được sự tham gia của các tổ chức xã hội.
Tuy nhiên, mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng trong quá trình triển khai Chương trình vẫn còn nhiều hạn chế như cơ chế chính sách cũng như văn bản hướng dẫn còn thiếu và chưa đồng bộ; vẫn còn chênh lệch về tỉ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt ở những vùng có điều kiện khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Chất lượng xây dựng và tính đồng bộ của các công trình cấp nước chưa cao và mới chỉ có khoảng 75% công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ chế chính sách còn chưa đủ mạnh để thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn mang tính xã hội cao. Chương trình này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mục tiêu Chương trình phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế và là một trong những tiêu chí quan trọng của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Đưa nước sạch về nông thôn rất cần nguồn lực của khu vực tư. Ảnh:TTXVN

"Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là vấn đề tương đối khó để đẩy nhanh xã hội hóa vì tỷ lệ hộ nghèo cư dân nông thôn cao, sống phân tán nên cần có sự hỗ trợ của Nhà nước để các doanh nghiệp kinh doanh có lãi. Đồng thời, đẩy mạnh khuyến khích cộng đồng, người dân tham gia.

Bởi vậy, việc hợp tác công – tư là rất quan trọng. Sự tham gia của khu vực tư không chỉ là về vốn mà giúp phát huy được các sáng kiến, năng lực quản trị tốt, đây là tiền đề cho quản lý vận hành bền vững." - Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá.
Đại sứ Australia tại Việt Nam ông Hugh Borrowman cho rằng, cần có sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực này để đảm bảo rằng hoạt động cấp nước được bền vững. Các hoạt động thương mại hóa cấp nước cũng có thể thực hiện được, để tránh tình trạng dao động giá cả hàng hóa thị trường.

Thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh việc cấp nước tới các vùng sâu, vùng xa, miền núi. Sau năm 2015, Australia có thể hỗ trợ hơn nữa trong việc chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực này để một ngày nào đó tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận với nước sạch.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2016-2020 phấn đấu 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; 100% trường học và trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh./.
Bích Hồng/BNEWS

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục