HPG nâng mức chia cổ tức lên 40%

12:42' - 22/04/2021
BNEWS Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã quyết định biểu quyết chia cổ tức năm 2020 ở mức 40%; trong đó, có 5% chi trả bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định biểu quyết chia cổ tức năm 2020 ở mức 40%; trong đó, có 5% chi trả bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu.
Kết quả tài chính năm 2020, Hòa Phát đạt doanh thu 91.279 tỷ đồng và lợi nhuận sau thế đạt 13.506 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 41% và 78% so với thực hiện năm trước, đồng thời cũng vượt xa kế hoạch đề ra.
Nguồn chi trả cổ tức năm 2020 đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện trong quý II, quý III năm 2021. Các cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngày sau khi thực hiện.
Năm 2021, Hòa Phát cũng dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức ở mức 40%. Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2021 đạt hơn 43.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thế năm 2021 của cổ đông tập đoàn là 17.926 tỷ đồng. Hòa Phát đã lên kế hoạch tiêu thụ 5 triệu tấn phôi thép và thép xây dựng cùng 2,7 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) trong năm 2021.
Tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát Trần Tuấn Dương cho biết, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không làm tăng lượng tiền mặt của công ty nhưng làm tăng vốn điều lệ, thể hiện sự cam kết của cổ đông vào hoạt động dài hạn.
Vốn điều lệ không thể rút ra được còn khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chi trả ra bất cứ lúc nào.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Phát đã dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2020 ở mức 35%, với 5% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. Phương án chia cổ tức năm 2021 cũng chỉ ở mức 30%.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục