Hướng dẫn điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

09:34' - 19/07/2023
BNEWS Người nộp thuế có thể thay đổi thông tin thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi cá nhân đang làm việc hoặc làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin trực tiếp với Chi cục Thuế.

Bà Nguyễn Thị Là (Bắc Ninh) nhập sai thông tin họ tên khi đăng ký thuế, công ty đã yêu cầu bà đến Cục Thuế để thay đổi thông tin cá nhân, nhưng đơn vị thuế hướng dẫn, cá nhân không thay đổi được, phải thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi đang làm việc.

Nay, công ty đã điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của bà từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân, tuy nhiên, khi bà tra cứu thì thấy thông tin vẫn sai. Bà Là hỏi, bà cần làm những thủ tục gì để sửa lại họ tên cho đúng?

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

 

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Mục 2 Chương II Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2021 hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

"Điều 10. Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

3. Người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập) như sau:

a) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gồm:

- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi".

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế như họ tên, Số chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân thì người nộp thuế có thể thay đổi thông tin thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi cá nhân đang làm việc hoặc làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin trực tiếp với Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú, nơi cư trú là nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập. Qua tra cứu trên hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế, hiện tại mã số thuế của bà Là đã được cập nhật thông tin Căn cước công dân và họ tên đúng.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời để bà Nguyễn Thị Là biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 0222.3822347) để được hướng dẫn và giải đáp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục