IDC nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 49%

09:08' - 24/11/2021
BNEWS Tổng công ty IDICO đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của IDC ở mức 49%
Tổng công ty IDICO (mã chứng khoán IDC) đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của IDC ở mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị IDC công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy đinh và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng phạm vi đăng ký kinh doanh và các quy đinh pháp luật có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ủy ban cũng đề nghị trung tâm lưu ký thực hiện cập nhật điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại IDC theo quy định. Như vậy tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IDC sẽ tăng lên 49%.
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chuyển sàn, HĐQT IDC đã có Nghị quyết chuyển niêm yết 300 triệu cổ phần từ sàn Hà Nội sang sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và thời gian hoàn thành các thủ tục chuyển niêm yết trên HOSE là trước 31/01/2022.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục