Kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 10

10:33' - 27/02/2019
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 10 do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP sở hữu.

Ngày đấu giá:     26/02/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:     Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:     Công ty Cổ phần Lilama 10

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     1.488.600 cổ phần

Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:     41.480 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     3 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     3 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     1.489.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     3 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     1.489.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:     700.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:     235.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:     41.480 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:     41.480 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:     41.480 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:     41.480 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:     41.480 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:     3 NĐT

+ Tổ chức:     0 NĐT

+ Cá nhân:     3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:     1.488.600 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:     61.747.128.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     
Từ ngày 27/02/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     
Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 05/03/2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục