Khai mạc Phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

12:17' - 19/12/2016
BNEWS Sáng 19/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 5.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự. 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 5 bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016; tập trung vào những nội dung, gồm: 
Thứ nhất, xem xét thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương, Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2017. 
Thứ hai, cho ý kiến về việc đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV. 
Thứ ba, cho ý kiến về ba dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước; ban hành quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; ban hành quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức. 
Thứ tư, cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016, kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và bố trí vốn đầu tư cho các dự án của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020. 
Thứ năm, cho ý kiến về 4 đề án của Kiểm toán Nhà nước, gồm: Đề án về tổ chức biên chế của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án về vị trí việc làm của Kiểm toán Nhà nước; Đề án về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước; Đề án về Kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI) năm 2018. 
Thứ sáu, nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052 ngày 24/10/2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chương trình Phiên họp lần này không có ba nội dung so với chương trình dự kiến trước, gồm: Nội dung thứ nhất là một số vấn đề lớn của Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự án Bộ luật Hình sự để có thêm thời gian cho việc chỉnh lý, hoàn thiện; Thứ hai là dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để tiếp tục tổng kết, đánh giá toàn diện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn và để có thêm thời gian chuẩn bị để đảm bảo thể chế hóa quan điểm không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công theo tinh thần Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Thứ ba là nội dung Dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Do đây là một nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong tháng 12/2016 như đã dự kiến. 
Bên cạnh đó, do nội dung bố trí vốn đầu tư cho các dự án Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2017-2020 là nội dung riêng. Vì vậy, theo ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách, sẽ tách nội dung này ra khỏi Đề án về chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp và trang phục, cũng như chế độ ưu tiên đối với công chức, cán bộ kiểm toán và sẽ tăng thêm ¼ ngày cho việc xem xét, quyết định 5 nội dung do Kiểm toán Nhà nước trình. 
* Về Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp buổi sáng. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình; Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; Báo cáo Thẩm tra Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 
Theo Tờ trình, thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, theo đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 về Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 
Đến nay, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết, nhìn chung công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức đi vào nền nếp, có hiệu quả; hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan đã thực hiện đúng theo Quy chế phối hợp. 
Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua đã phát sinh những yêu cầu mới và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã bổ sung nhiều quy định mới về Tòa án quân sự so với quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự năm 2002. Từ đó, đòi hỏi cần phải có những điều chỉnh, bổ sung Quy chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý các Tòa án quân sự trong tình hình mới. 
Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức hiện nay; đánh giá về hiệu quả của công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức trong thời gian qua; căn cứ vào các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 về Tòa án quân sự, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng lại Quy chế phối hợp, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với các quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. 
Việc xây dựng Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức được dựa trên các căn cứ, gồm: Các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; Quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 về sự phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 134/2002/NQ-UBTVQH11 ngày 04 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; thực tiễn hoạt động phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Căn cứ vào Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, để xây dựng nguyên tắc phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 
Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Tờ trình và dự thảo Quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. Về cơ bản hồ sơ đã được chuẩn bị theo quy định tại Điều 64 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ dự thảo Quy chế trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội còn thiếu ý kiến của Chính phủ, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương bổ sung tài liệu kèm theo để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét. 
Phát biểu thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào tên gọi của Quy chế; các hình thức, nội dung cụ thể về sự trao đổi, phối hợp, cũng như thống nhất ý kiến giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; về phạm vi điều chỉnh của Quy chế… 
Phát biểu kết thúc thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo Quy chế phối hợp tiếp thu các ý kiến phát biểu trong phiên họp, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục