Khởi công và hoàn thành 107 dự án truyền tải điện trong năm 2021

11:08' - 18/01/2021
BNEWS Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, trong năm 2021, Tổng công ty sẽ khởi công 44 dự án truyền tải điện.

Trong đó có 7 dự án 500kV và 37 dự án 220kV; đồng thời, hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án, gồm 19 dự án 500kV và 44 dự án 220kV.
Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm nay là 17.550 tỷ đồng; trong đó 12.812 tỷ đồng đầu tư thuần để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đường dây 500kV mạch 3, các dự án giải tỏa công suất các nhà máy điện BOT và các dự án năng lượng tái tạo.
Theo đó, trong năm 2021, Tổng công ty tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình quan trọng nâng cao năng lực lưới điện truyền tải và đảm bảo cung cấp điện như: các đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Pleiku 2, Thường Tín - Tây Hà Nội, Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, Mỹ Tho - Đức Hòa; các trạm biến áp (TBA) 500kV: Đức Hòa, Long Thành; nâng công suất/lắp máy 2 các TBA 500kV Việt Trì, Ô Môn, Nhà Bè; các TBA 220kV: Nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối, Lạng Sơn, Krông Ana, Chư Sê, Bến Lức; nâng công suất các TBA 220kV Vinh, Phủ Lý, Xuân Mai...
Cùng với đó, Tổng công ty đảm bảo tiến độ các công trình đấu nối, giải tỏa công suất các nguồn điện BOT Nghi Sơn 2, Hải Dương, Vân Phong; Các công trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo như: nâng công suất các TBA 500kV Pleiku 2, Đăk Nông; các TBA 220kV Cam Ranh, Lao Bảo, Giá Rai; các đường dây 220kV: Đông Hà - Lao Bảo, Nha Trang - Tháp Chàm...; Các công trình giải tỏa công suất các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc và mua điện Lào.

Để thực hiện mục tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng trên, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt bằng đối với các dự án EVNNPT đã giao các đơn vị quản lý A để có đủ thời gian cho các giai đoạn tiếp theo.
Bên cạnh đó, Tổng công ty quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật; Nâng cao chất lượng công tác tư vấn, yêu cầu các công ty tư vấn thiết kế cam kết đảm bảo chất lượng, tiến độ của các dự án đầu tư xây dựng do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Đồng thời, đề xuất giải pháp giảm khối lượng công việc cho các đơn vị tư vấn. Xây dựng hợp đồng tư vấn mẫu; trong đó quy định cụ thể yêu cầu về chất lượng, tiến độ, chế độ thưởng, phạt.
Cùng với việc xây dựng hướng dẫn về quy trình thỏa thuận hướng tuyến đường dây, vị trí trạm biến áp để giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Tổng công ty còn nâng cao chất lượng lập dự toán để chuẩn xác ngay từ đầu, tránh trường hợp một số gói thầu phải tổ chức lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu.
Mặt khác, Tổng công ty cũng triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát và thiết kế 3D. Tập trung hoàn thành các tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết kế, hợp đồng mẫu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và giảm thiểu thời gian tác nghiệp trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự án. Triển khai áp dụng thiết kế chuẩn cho trạm biến áp và đường dây.
Đặc biệt, Tổng công ty tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. Kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án.

Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết bị trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật để có thể luân chuyển, điều động thiết bị giữa các dự án.
Song song với đó, Tổng Công ty thực hiện các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu như: phân chia các gói thầu lớn thành nhiều lô, gói thầu trung bình nhằm tăng số lượng nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm; Tăng cường đấu thầu tập trung, gộp các gói thầu nhỏ có tính chất tương tự về chủng loại, tính chất để thu hút sự quan tâm của nhà thầu, tăng tính cạnh tranh.
EVNNPT cho biết, Tổng công ty xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng tiến độ, giải phóng mặt bằng, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu. Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị, nhà thầu triển khai dự án đúng theo các mốc tiến độ đề ra.

Đồng thời, tìm mọi giải pháp nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng được giao, đặc biệt cần tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công, nghiệm thu, mua sắm vật tư thiết bị. Hoàn thành và triển khai áp dụng Hệ thống Quy trình quản lý chất lượng đầu tư xây dựng trong EVNNPT.
Tổng công ty cũng chủ động bám sát các bộ, ban, ngành và các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Triển khai công tác đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt.
Cùng đó, Tổng công ty tăng cường bám sát chính quyền địa phương để tranh thủ sự ủng hộ giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu thi công công trình đảm bảo tiến độ. Xây dựng và triển khai quy định về đền bù thi công trong quá trình triển khai các dự án.
EVNNPT cho biết, Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục thường xuyên có mặt trên công trường, đặc biệt các công trình trọng điểm để chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Ngoài ra, Tổng công ty còn tăng cường giám sát, nghiệm thu, kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị theo hợp đồng, trên công trường đảm bảo chất lượng đúng theo hợp đồng trước khi đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát  thường xuyên giám sát thi công tại hiện trường, tăng cường cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trường để phối hợp đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu và tư vấn thiết kế xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận hành.
Để thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng trong năm 2021, Tổng công ty đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kiến nghị Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các dự án lưới điện truyền tải EVN, EVNNPT đã trình báo cáo Bộ trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sớm trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch điện VIII; trong đó có quy hoạch và tiến độ cụ thể đối với các nguồn nhiệt chạy điện than và khí hóa lỏng, các nguồn năng lượng tái tạo và các công trình lưới điện truyền tải đồng bộ để EVNNPT có căn cứ triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.   
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo ưu tiên thẩm định đối với các dự án lưới truyền tải, đặc biệt các dự án trọng điểm, cấp bách phục vụ giải tỏa công suất các công trình nguồn điện và các dự án đảm bảo cung cấp điện.
Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường dây 500kV Nam Định 1 - Phố Nối.
Ngoài ra, Tổng công ty còn đề nghị Tập đoàn xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Ban hành cơ chế chính sách đặc thù các dự án điện cấp bách đã được Bộ Công Thương báo cáo tại văn bản số 317/BCT-ĐL ngày 14/01/2020 và văn bản số 3148/BCT-ĐL ngày 04/5/2020.

Đồng thời chỉ đạo chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án lưới điện trọng điểm của EVNNPT và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm tiến độ bàn giao mặt bằng của các dự án lưới điện truyền tải trong Quy hoạch điện đã được phê duyệt.

Đặc biệt đối với các dự án lưới điện truyền tải đặc biệt quan trọng như các đường dây 500kV mạch 3, đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, Sông Hậu - Đức Hòa, các dự án giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo ...
Bên cạnh đó EVN kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương hỗ trợ EVNNPT giải quyết nhanh thủ tục phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng các dự án lưới điện truyền tải. Chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có thông tư hướng dẫn Nghị định 83 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Ngoài ra, Tổng công ty cũng đề nghị EVN sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ sớm ban hành/trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 62/2020. Trong đó hướng dẫn cụ thể nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư. Xem xét phân cấp thẩm định nhằm giảm áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục