Lấy ý kiến về danh mục nghề nghiệp Việt Nam

16:09' - 18/06/2020
BNEWS Trên thực tế, danh mục nghề nghiệp Việt Nam hiện chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở để áp dụng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này vừa hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam. 

Theo đó, dự thảo này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải công khai để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, danh mục nghề nghiệp Việt Nam đã có căn cứ pháp lý để thực hiện. Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 24 Luật Thống kê quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia; trong đó, có danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
Trên thực tế, danh mục nghề nghiệp Việt Nam hiện chưa được ban hành dưới dạng văn bản pháp quy mà chỉ được ban hành cùng các cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở để áp dụng.
Danh mục nghề nghiệp Việt Nam 2008 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành tạm thời được sử dụng trong các cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở hiện đã bộc lộ một số hạn chế. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: “Danh mục nghề nghiệp Việt Nam cần được ban hành để phù hợp với điều kiện thực tế”.
Về nguyên tắc, danh mục nghề nghiệp Việt Nam sẽ phản ánh tất cả các công việc trong hoạt động kinh tế - xã hội ở nước ta trong một giai đoạn nhất định. Danh mục cũng kế thừa những nghề đã áp dụng tốt trong Tổng điều tra dân số và nhà ở và các cuộc điều tra khác.
Các nghề trong danh mục nghề nghiệp Việt Nam phải thu thập được số liệu thực tế. Danh mục nghề nghiệp bảo đảm cập nhật được các nghề mới phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.
Ngoài ra, danh mục nghề nghiệp Việt Nam xây dựng phù hợp với Phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 2008) phiên bản 2012 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).
Theo Dự thảo, danh mục nghề nghiệp Việt Nam gồm 5 cấp được phân theo kỹ năng, lĩnh vực chuyên môn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục