Lấy ý kiến về dự thảo thông tư hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

10:18' - 14/09/2018
BNEWS Dự thảo thông tư hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lần này đã cải tiến nhiều nội dung, đơn giản hóa thủ tục.
Doanh nghiệp trình diễn công nghệ mới. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Dự thảo Thông tư hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Thông tư liên tịch số 04/2014/TTTL-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo Thông tư được nghiên cứu trên cơ sở kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, điều chỉnh, khắc phục các quy định vướng mắc, chưa phù hợp nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2014 - 2017. Đồng thời, cập nhật, bổ sung các nội dung, phương pháp đào tạo theo định hướng mới quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình hình mới.

Dự thảo thông tư lần này đã cải tiến nhiều nội dung, đơn giản hóa thủ tục, làm rõ trách nhiệm các bên, hướng tới mục tiêu cung cấp chương trình đào tạo sát với nhu cầu của doanh nghiệp, theo cơ chế thị trường. Từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tư bao gồm 4 Chương và 32 Điều. Nội dung dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nguồn kinh phí hỗ trợ gồm nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) và kinh phí xã hội hóa, đóng góp tài trợ của doanh nghiệp, học viên. Nhằm thay đổi nhận thức, khuyến khích các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tích cực tham gia hơn các khoá đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, dự thảo thông tư quy định các mức hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Nhà nước tùy vào điều kiện phát triển của các địa phương.

Cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo bao gồm: hỗ trợ chi phí tổ chức khóa đào tạo quản trị kinh doanh theo địa bàn; hỗ trợ chi phí tổ chức khoá đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và hỗ trợ học phí cho các học viên tham gia khóa đào tạo.

Các quy định liên quan đến tổ chức khóa đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được kết cấu thành 6 mục tương ứng với 6 loại hình đào tạo khác nhau cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với những quy định rõ ràng về định nghĩa, phạm vi, đối tượng, nội dung, quy trình và trách nhiệm cụ thể về đào tạo khởi sự kinh doanh, đào tạo quản trị kinh doanh, đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu, đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu theo hình thức phiếu ưu đãi học phí, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đào tạo trực tuyến và đào tạo qua phương tiện thông tin đại chúng…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn từ năm 2014 - 2017, Chính phủ đã bố trí khoảng 97,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện đào tạo cho gần 65.000 lượt cán bộ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc.

Căn cứ vào định hướng ngành, lĩnh vực ưu tiên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố từng năm, các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp đã thiết kế nội dung giảng dạy và tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự và quản trị doanh nghiệp với nhiều nội dung thiết thực. Điều này góp phần từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị sản xuất kinh doanh cho lãnh đạo và cán bộ của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đó là, định mức kinh phí tổ chức khóa đào tạo thấp chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng khóa đào tạo. Khó khăn trong thu học phí của sinh viên, các doanh nghiệp nhỏ ở các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và các địa phương chưa bố trí hoặc bố trí hạn chế nguồn ngân sách địa phương cho công tác đào tạo.

Song song với việc nghiên cứu dự thảo thông tư này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang phối hợp với Bộ Tài chính để nghiên cứu, xây dựng thông tư quy định về định mức hỗ trợ, nguồn kinh phí, quy trình thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục