Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

13:00' - 05/11/2017
BNEWS Sáng 5/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; các Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tướng lĩnh quân đội; Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; các nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, đế quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực trên một phần sáu địa cầu. Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới.

Một Nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô-viết đã hình thành và được V.I.Lê-nin đánh giá là "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân,... một chế độ dân chủ kiểu mới".

Với ý nghĩa to lớn, sâu sắc, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại.

Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại V.I.Lê-nin, của những người Bôn-sê-vích và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này!
Tổng Bí thư nêu rõ: Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, điểm lại những thành tựu lớn lao của nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, không thể không nhắc tới sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, đầy tinh thần quốc tế trong sáng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã dành cho các nước xã hội chủ nghĩa, cho phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, tiến bộ xã hội.

Suốt trong những năm tháng tồn tại của Nhà nước Xô-viết - con đẻ của Cách mạng Tháng Mười, nhất là từ sau ngày Liên bang Xô-viết bị giải thể, các thế lực thù địch, thế lực cơ hội thuộc đủ màu sắc luôn dùng trăm phương ngàn kế để phủ định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười và những thành quả to lớn của chế độ Xô-viết. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật.

Dù cho vật đổi sao dời, tinh thần Cách mạng Tháng Mười và những thành quả lịch sử cũng như những cống hiến to lớn của nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đối với loài người mãi mãi không bao giờ phai mờ, mãi mãi sẽ còn ghi đậm trong tâm trí của mọi người có lương tri trên toàn thế giới!
Tổng Bí thư khẳng định: Việt Nam có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu, vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta.
Càng nhớ ơn sâu sắc, gắn bó mật thiết với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, với những cống hiến vô giá của nhân dân Liên Xô đối với nhân loại và mối tình thắm thiết Việt - Xô bao nhiêu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam càng đau xót bấy nhiêu trước biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước.

Với tinh thần cách mạng trong sáng, tính khoa học nghiêm túc, một mặt, kiên định đánh giá khách quan về ý nghĩa bất biến của Cách mạng Tháng Mười cũng như những thành tựu và cống hiến to lớn của Liên Xô trước đây; mặt khác, nhận diện những nguyên nhân chủ quan, khách quan đưa tới sự việc đau buồn đó.

Điều quan trọng hơn là cần rút ra những bài học sâu sắc để tiếp tục kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tránh rơi vào những sai lầm đã làm Liên Xô đổ vỡ.
Ngay từ năm 1991, Đảng ta đã nhận định rằng, biến cố lịch sử này có nguyên nhân sâu xa là trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và quốc tế, cũng có những khuyết điểm, sai lầm chậm được phát hiện, khắc phục, nhất là về những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình xây dựng xã hội mới cùng với việc xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của những người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đúc rút những bài học thành công, nhận rõ những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta - Tổng Bí thư khẳng định.
Theo Tổng Bí thư, công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song với lý tưởng cao đẹp, những bài học thực tiễn sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, toả sáng, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tổng Bí thư cho rằng theo lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, với những bài học kinh nghiệm đắt giá từ thành công và cả những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong gần một thế kỷ qua, cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhằm tiếp tục làm sáng rõ những quy luật, nguyên lý phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, đường lối cơ bản nêu trong Cương lĩnh của Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra.

Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Tổng Bí thư đề nghị: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hoà bình", phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước; mở rộng, phát triển chiều sâu trong các quan hệ đối ngoại; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh...
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, càng nhận thức rõ hơn những giá trị, đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô-viết, kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những ngày sôi động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, đang chuyển động theo chiều hướng tích cực.

Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể gần đây được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa. Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và ý chí Việt Nam, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng chắc chắn rằng, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - Tổng Bí thư chỉ rõ.
Đại diện người Việt Nam đã học tập, làm việc tại Liên bang Xô Viết, ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, trong những năm tháng cam go của cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, với tầm nhìn chiến lược đã cử hàng ngàn, hàng vạn người sang chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, tay nghề cao để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Với sự giúp đỡ hết lòng, bằng tình cảm quý mến, trân trọng của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga dành cho Việt Nam, mỗi sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh đã tiếp thu được khối kiến thức to lớn trong mọi lĩnh vực. Trong số hàng ngàn, hàng vạn những người tiếp thu tri thức ấy, nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đất nước. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội cũng chính là kiên định lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười, các thế hệ đã từng học tập, công tác tại Liên Xô và Nga nguyện góp sức tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân vun đắp tình hữu nghị Việt - Xô, Việt - Nga xanh tươi, bền gốc, đồng lòng, chung sức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga lên tầm cao mới.
Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, chị Tạ Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định phát huy những truyền thống tốt đẹp được huy đúc từ lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga, được rèn luyện trên bước đường của Cách mạng Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, trau dồi lý luận chính trị; "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn"; không dao động trước khó khăn, thách thức; xung kích, tình nguyện, lao động, sáng tạo; nỗ lực vươn lên, đóng góp tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục