Lịch cắt điện Bình Định ngày 27/6

22:07' - 26/06/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày 27/6 cập nhật mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch cắt điện ngày mai 27/6.

Chi tiết lịch cắt điện như sau:

Điện lực Tuy PhướcHC530207TBA Diêu Trì 305:45 ngày 27/06/202112:15 ngày 27/06/2021Tháo lèo tại C29, Lắp xà, lắp FCO đấu nối ĐZ 22kV và TBA Vân Hội (XDM), san tải ĐZ 0.4kV lộ Bắc TBA Diêu Trì 3 sang TBA Vân Hội, đấu lèo tại C29 XT 472/QNHHoãn
Điện lực An NhơnBC530354Tân Kiều 2 XBT06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530354Tân Kiều 2 XBT06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530625UB Nhơn Hậu.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530625UB Nhơn Hậu.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530626Nhơn Hậu 2.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530626Nhơn Hậu 2.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530628Nhạn Tháp.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530628Nhạn Tháp.06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530631Đất Giá XBT06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530649Nhơn Hậu 406:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530649Nhơn Hậu 406:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530654Nhơn Hậu 606:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện lực An NhơnBC530654Nhơn Hậu 606:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Thay cột ĐZ 22 KV do ĐZ bị võng thấp khi nâng cấp đường giao thông nông thônĐã duyệt
Điện lực An NhơnBH536002Trạm Bơm Quan Quang06:30 ngày 27/06/202117:00 ngày 27/06/2021Đại tu ĐZ 22 KVHoãn
Điện Lực Phù CátGC530638TBA Chánh Liêm Bắc07:00 ngày 27/06/202111:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo 03 đầu lèo LTD MC PĐ Cát Tường và bọc cách điện. cột 114 - XT 476/PCA - Thay MC PĐ Cát TườngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530645Xuân An 307:00 ngày 27/06/202111:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo 03 đầu lèo LTD MC PĐ Cát Tường và bọc cách điện. cột 114 - XT 476/PCA - Thay MC PĐ Cát TườngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539037Đại Phúc07:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539039Hoàng Gia07:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539041Thành Luân07:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539144Thắng Lợi 407:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539150Granit Trang Phúc07:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539194NM chế biến gỗ nội thất 107:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539195NM chế biến gỗ nội thất 207:00 ngày 27/06/202116:30 ngày 27/06/2021- Tháo, đấu lèo Cột 286 - XT 476/PCA đường dây 22kv bằng phương pháp thi công hotline - Thay dây , phụ kiện đường dây 22kv , lắp LBS - O PĐ Liên Trì 2Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 27/06/202112:30 ngày 27/06/2021- Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.
Để cập nhật đầy đủ lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục