Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất

13:00' - 09/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất.

Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày mai 10/12 cập nhật mới nhất cụ thể như sau:

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
Điện Lực Quy Nhơn AC530452 Vận Tải Biển 05:00 ngày 10/12/2020 07:00 ngày 10/12/2020 Thay ATM lộ 1 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530436 Thuận Hiệp 06:45 ngày 10/12/2020 17:15 ngày 10/12/2020 Di dời cột đường dây 22kv, Thay dây 22kv , đấu nối NR ĐMT MN Cty Cát Lâm 1 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539131 Trại gà Hữu Chiến 06:45 ngày 10/12/2020 17:15 ngày 10/12/2020 Di dời cột đường dây 22kv, Thay dây 22kv , đấu nối NR ĐMT MN Cty Cát Lâm 1 Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530885 TBA An Thái 4 07:15 ngày 10/12/2020 08:45 ngày 10/12/2020 Kiểm tra,bảo dưỡng TBA An Thái 4 XT 471/TQU Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530403 Thanh Mai XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530404 UB Nhơn Hạnh XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530406 Thái Xuân XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530410 Nhơn Hạnh 1 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530418 Định Thuận XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530419 Dương Xuân XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530430 TBA Liêm Lợi XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530433 TBA Nhơn Phong 1 XBT 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530442 TBA KDC Liêm Định 07:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530611 TBA Hưng Mỹ 3 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530612 TBA Hội Lộc 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530613 TBA Mỹ Long 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530614 TBA Mỹ Thuận 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530637 TBA Mỹ Thuận 2 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530640 TBA Hội Lộc 2 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530848 Gia Thạnh 07:45 ngày 10/12/2020 09:15 ngày 10/12/2020 Thay Chống sét van TBA TBA Gia Thạnh XT471/PCA Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530856 Ngãi An 3 07:45 ngày 10/12/2020 17:15 ngày 10/12/2020 Di dời cột đường dây 0.4kv và chuyển công tơ qua đường dây mới Từ C108/1 đến C108/7 lộ 3 TBA Ngãi An 3 XT 476 MTH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539042 Đá Đông Á 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539054 Tân Long Granite 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539056 Đá Đông Á 2 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539091 Mỏ đá đông Á 3 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539110 Đá Đông Á 4 07:45 ngày 10/12/2020 11:15 ngày 10/12/2020 Tháo LBS-C đấu tắt PĐ Mỹ Long , Thay 03 LB FCO Cột 326/13 NR Đá Đông Á- XT 476/PCA, Thay 03 FCO NR Hội Lộc Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531003 TBA O5 08:30 ngày 10/12/2020 11:30 ngày 10/12/2020 Thay chống sét van đường dây 22kV C84- XT471/VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531004 TBA K6 08:30 ngày 10/12/2020 11:30 ngày 10/12/2020 Thay chống sét van đường dây 22kV C84- XT471/VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH531019 TBA Kon Trú 08:30 ngày 10/12/2020 11:30 ngày 10/12/2020 Thay chống sét van đường dây 22kV C84- XT471/VS Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534052 TBA Hoàng Yến 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534053 TBA Thái Anh 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534054 TBA Thuận Phát 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534055 TBA Tân Vạn Xuân 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH534070 TBA Gốm Cổ 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DH539048 TBA Gạch Ngói Phú An 08:30 ngày 10/12/2020 10:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Gạch Ngói Phú An C46A- XT478/TSO Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC530836 TBA Ngoại Thương. 08:45 ngày 10/12/2020 10:15 ngày 10/12/2020 Kiểm tra,bảo dưỡng TBA Ngoại Thương XT 471/TQU Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530401 TBA Phú Hiệp 10:30 ngày 10/12/2020 12:00 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR 22kV Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530433 TBA Tây Phú 1 10:30 ngày 10/12/2020 12:00 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR 22kV Đã duyệt
Điện Lực Quy Nhơn AC533095 Chợ Cây Me 13:15 ngày 10/12/2020 15:15 ngày 10/12/2020 Thay ATM lộ 2 Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530701 TBA Vĩnh Hội 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530702 TBA Tân Thanh 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530712 TBA UB Xã Cát Hải 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514014 BTS Cát Hải 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH514020 BTS-BĐH073 Viettel 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539115 Sinh Thái Cát Hải 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539143 Nguyễn Trung Trực 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GH539151 Hiếu Ngọc 13:30 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO Đã duyệt
Điện Lực Phú Phong DC530214 TBA Văn Phong 1 14:00 ngày 10/12/2020 15:30 ngày 10/12/2020 Thay FCO NR. Văn Phong 1 C21C- XT472/C71 Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục