Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 21/3

05:30' - 20/03/2021
BNEWS Lịch cắt điện Bình Định ngày 21/3 cập nhật mới nhất.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 18/3 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phù CátGC530631TBA Đại Hào07:00 ngày 21/03/2021 17:00 ngày 21/03/2021 Thi công thay dây ABCKhoảng cột 219 đến 220/3 TBA Đại HàoĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539086Chăn nuôi Việt Thắng07:00 ngày 21/03/2021 17:00 ngày 21/03/2021 - Thi công dựng cột chen và đấu nối đường dây 22KV TBA 400 KVA và 1000KVA Việt Thắng - Thi công lắp DCL và MC NR Chăn Nuôi Việt ThắngĐã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC510791TBA T6 Đak Măng07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC517027TBA Tổ Dừa07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC530234TBA Đac Mang.07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC532191TBA Đăck Măng 2 Hoài Ân07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC532191TBA Đăck Măng 2 Hoài Ân07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537028TBA Đội 5 Phú Văn II07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537028TBA Đội 5 Phú Văn II07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537029TBA TBA Đội 6 (Phú Văn 1)07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537029TBA TBA Đội 6 (Phú Văn 1)07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537030TBA Đội 707:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537030TBA Đội 707:45 ngày 21/03/2021 15:30 ngày 21/03/2021 Đại tu thay thế tủ điện tại trạm Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Hoài ÂnIC537031TBA Phú Văn III07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO đầu trên TBA Đội 7Hoãn
Điện Lực Hoài ÂnIC537031TBA Phú Văn III07:45 ngày 21/03/2021 10:45 ngày 21/03/2021 Đại tu SCL thay thế FCO, bấm lại đầu cốt dây dẫn đầu trên TBA Đội 7Đã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc11:00 ngày 21/03/2021 12:30 ngày 21/03/2021 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO + KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO + KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSO + Đoạn: KM 23+830,7 đến Km 24+330 ( đi gần khoảng cột C314 đến C 320 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục