Lịch cắt điện Bình Định ngày mai 3/12

05:00' - 03/12/2020
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Bình Định ngày mai 3/12.

Công ty Điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 3/12 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện Lực Phú TàiFC53A821Long Mỹ 207:00 ngày 02/12/2020 12:00 ngày 02/12/2020 Tháo MBA 100kVA thay MBA 250kVAĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFC53B703TĐC Long Mỹ07:00 ngày 02/12/2020 12:00 ngày 02/12/2020 Tháo MBA 250kVA thay MBA 100kVAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530232TBA UB Cát Tân07:15 ngày 02/12/2020 09:15 ngày 02/12/2020 Kiểm tra châm dầu MBA và xử lý tiếp xúc hạ thế MBA TBA UB Cát Tân XT473/PCAĐã duyệt
Điện lực An NhơnBC530804TBA Nhơn Hòa 107:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530805Phụ Quang07:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530806TBA Bầu Gốc07:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530807Hòa Nghi07:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530808TBA An Lộc07:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530809TBA An Lộc 207:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530810TBA Nhơn Hòa 307:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530820TBA An Lộc 307:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBC530821KDC An Lộc07:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện lực An NhơnBH531001Đài hướng dẫn bay - K207:30 ngày 02/12/2020 10:00 ngày 02/12/2020 Đấu nối ĐZ 22 KV cấp điện TBA Cty TNHH Phước Lộc( XDM)Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530221Dân cư Quy Hòa07:45 ngày 02/12/2020 10:15 ngày 02/12/2020 San tải ĐZ 0,4kV TBA DC Quy Hòa, DC Quy Hòa 4Đã duyệt
Điện Lực Quy NhơnAC530561Võ Mười07:45 ngày 02/12/2020 11:45 ngày 02/12/2020 Di dời cột điên và ĐZ 0,4kVĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514014BTS Cát Hải13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH514020BTS-BĐH073 Viettel13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539115Sinh Thái Cát Hải13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539143Nguyễn Trung Trực13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGH539151Hiếu Ngọc13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phú TàiFH539112Minh Phước07:00 ngày 03/12/2020 12:00 ngày 03/12/2020 Xử lý bệ đỡ MBA bị nghiêngĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530654Gò Dê07:50 ngày 03/12/2020 09:40 ngày 03/12/2020 Kiểm tra , châm dầu vệ sinh TBA Gò Dê - XT 475/PCAĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530701TBA Vĩnh Hội13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530702TBA Tân Thanh13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt
Điện Lực Phù CátGC530712TBA UB Xã Cát Hải13:30 ngày 03/12/2020 15:30 ngày 03/12/2020 Thi công nổ mìn gần đường dây 22KV: Đoạn: KM 23+540 đến Km 23+830,7 ( đi gần khoảng cột C308 đến C 311 ) Xt473PSO ; KM 21+190 đến Km 21+330 ( đi gần khoảng cột C274 – số mới C258 đến C 276 - số mới C262 ) Xt473PSO ; KM 17+280 đến Km 18+00 ( đi gần khoảng cột C229 – số mới C208 đến C 237 - số mới C216 ) Xt473PSOĐã duyệt

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục